Biyokimya İstanbul | Pendik Yüzyıl Hastanesi

Biyokimya

Biyokimya

Biyokimya, biyoloji ve kimyanın kesişiminde yer alan bir bilim dalıdır. Bu alanda çalışan bilim insanları, biyolojik sistemlerdeki kimyasal süreçleri inceleyerek hücresel ve moleküler düzeydeki yaşamın temel prensiplerini anlamaya çalışırlar. Biyokimya, genetik, enzimler, proteinler, lipitler, karbonhidratlar ve nükleik asitler gibi biyomoleküllerin yapılarını ve işlevlerini araştırır.

Biyokimyanın Tanımı ve Kapsamı

 • Biyokimya, biyoloji ve kimyanın kesişiminde yer alan bir bilim dalıdır.

 • Hücresel ve moleküler düzeydeki yaşamın temel prensiplerini anlamak amacıyla biyolojik sistemlerdeki kimyasal süreçleri inceleyerek çalışır.

 • Genetik, enzimler, proteinler, lipitler, karbonhidratlar ve nükleik asitler gibi biyomoleküllerin yapı ve işlevlerini araştırır.

Hücresel Metabolizmanın İncelenmesi

 • Biyokimya, hücresel metabolizmanın anlaşılmasına katkı sağlar.

 • Metabolizma, hücrelerin enerji üretimi, moleküler sentez ve parçalanma süreçlerini içerir.

 • Vücuttaki enerji üretiminin mekanizmalarını anlamak ve hastalıkların metabolizmayı nasıl etkilediğini anlamak amacıyla bu süreçleri inceler.

Proteinler, Enzimler ve Genetik

 • Proteinler, biyokimyanın temel bileşenindendir. Proteinlerin yapıları, işlevleri ve etkileşimleri biyokimya alanında araştırılır.

 • Özellikle enzimler, metabolizmanın düzenlenmesinde kritik bir rol oynar ve kimyasal reaksiyonları hızlandırır.

 • Genetik bilgi, DNA molekülleri aracılığıyla depolanır ve biyokimya, DNA'nın yapısı, replikasyonu ve genetik bilginin nasıl kullanıldığını inceleyerek kalıtımı açıklar.

Karbonhidratlar, Lipitler, Hormonlar ve İlaç Geliştirme

 • Biyokimya, karbonhidratlar ve lipitler gibi biyomoleküllerin kimyasal yapılarını ve işlevlerini anlayarak beslenme, obezite ve enerji metabolizması gibi sağlık konularını ele alır.

 • Hormonlar ve iletişim molekülleri, organizmalar arası iletişimin temelini oluşturur ve biyokimya bu sinyal moleküllerinin sentezini, salınımını ve etkilerini araştırır.

 • Biyokimya, ilaç geliştirme süreçlerinde kritik bir rol oynar ve biyokimyasal süreçleri hedef alarak hastalıkların tedavisine yardımcı olabilecek ilaçların tasarımı ve değerlendirmesi üzerine çalışır.

Formu Doldurun, Size Ulaşalım

İnstagram
Bilgi Alın