El Ve Dirsek Cerrahisi | Pendik Yüzyıl Hastanesi

El Ve Dirsek Cerrahisi

El Ve Dirsek Cerrahisi

El ve dirsek cerrahisi, el ve dirsek bölgelerindeki yaralanmaların tedavisi için uygulanan ameliyatlardır.Bu cerrahi işlem,elin fonksiyonlarını yeniden kazandırmayı amaçlar. Uzman ortopedik cerrahlar tarafından yapılan bu müdahaleler, hastaların yaşam kalitesini artırmasını sağlar.

El Ve Dirsek Cerrahisi Nedir?

El ve dirsek cerrahisi, el ve dirsek bölgelerindeki çeşitli hastalıkların tedavisi için gerçekleştirilen cerrahi operasyonlardır.El cerrahisi, omuzdan parmak ucuna kadar olan bölgedeki tüm hastalıkların tedavi ve cerrahisini kapsar. Eller, vücudumuzdaki en fonksiyonel bölümlerden biridir ve açıkta olmaları nedeniyle yaralanmalara ve hastalıklara karşı savunmasızdır. Bu uzmanlık alanı, el ile ilgili hastalıkların sık görülme nedenlerine odaklanarak, koruyucu tedbirler ve tedaviler geliştirmeye önem verir. El cerrahisi uzmanları, kemik, kas, tendon, eklem ve sinir sistemleriyle ilgili sorunları teşhis etme, tedavi etme ve cerrahi müdahaleler gerçekleştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu sayede, hastaların yaşam kalitesini artırmaya ve ellerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olabilirler.

Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

El ve Dirsek cerrahisi, genellikle el, parmaklar,bilekler ve dirsekte meydana gelen çeşitli durumların tedavisinde kullanılan cerrahi operasyondur.


El cerrahisnin uygulama alanları :
 • Doğuştan Gelen Anomaliler:

  Ellerde fazla parmak, yapışık parmak veya doğuştan gelen diğer yapısal bozuklukların cerrahi düzeltimi.

 • Kırık ve Çıkıklar:

  El, parmak veya bilekte meydana gelen kırık ve çıkıkların tedavisi.

 • Yanlış Kaynamış Kırıkların Düzeltimi:

  Önceki kırık veya çıkıkların yanlış kaynaması sonucu oluşan problemlerin cerrahi müdahale ile düzeltilmesi.

 • Kas ve Tendon Tedavileri:

  Kas ve tendon yaralanmalarının onarımı, tendon transferleri ve kas cerrahisi.

 • El Kesilmesi Sonucu Oluşan Problemler:

  El veya parmağın kesilmesi sonucu ortaya çıkan yaralanmaların tedavisi ve organın replantasyonu (yerine dikilmesi).

 • Tırnak Problemleri:

  Tırnak yaralanmaları, batmaları, şekil bozuklukları ve diğer tırnak problemlerinin cerrahi tedavisi.

 • El Ağır Yaralanmaları veya Kopmalar:

  Elin ağır yaralanmaları, tam veya kısmi kopmaların tedavisi ve replantasyonu.

 • Travmaya Bağlı El Problemleri:

  Travma sonucu oluşan tendon, sinir, damar yaralanmalarının tedavisi.

 • El Görüntüsündeki Bozukluklar:

  Estetik kaygılar veya fonksiyonel sorunlara neden olan el görüntüsündeki bozuklukların düzeltilmesi.

 • Yanma Sonucu Oluşan Sıkıntılar:

  Yanık sonucu oluşan doku hasarlarının tedavisi ve cilt greftleri ile onarım.

 • Doğum Esnasında Oluşan Felçler ve Romatizmalar:

  Doğum esnasında oluşan felçlerin tedavisi ve romatizmalı durumların cerrahi müdahale ile yönetimi.

 • Enfeksiyonlar ve Tümörler:

  Elde oluşan enfeksiyonların cerrahi tedavisi ve iyi veya kötü huylu tümörlerin çıkarılması.

 • Felçler ve Fonksiyonel Kayıplar:

  Felçlere ve fonksiyonel kayıplara neden olan durumların cerrahi rehabilitasyonu.

El Ve Dirsek Cerrahi Öncesi

El ve dirsek cerrahisi öncesi, ortopedi cerrahı, fizyoterapist ve ağrı uzmanlarının işbirliğiyle kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturulur. Sorun tespit edildikten sonra cerrahi olmayan yöntemlerle tedaviye başlanır, ancak ilaçlar, fizik tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri sorunu çözemezse el ve dirsek cerrahisine ihtiyaç duyulabilir.

El Ve Dirsek Cerrahi Sonrası

El ve dirsek cerrahisi sonrasında, ameliyatın ardından 3-5 gün boyunca elin kalp seviyesinin üzerinde tutulması ve buz uygulanması önerilir. Şişlik hissi ameliyat sonrasında aylarca devam edebilir, ancak genellikle 12 ay içinde kademeli olarak azalır. Rehabilitasyon, cerrahi sonrasında önemli bir aşama olup, fizyoterapist eşliğinde yapılan egzersizler kas gücünü ve hareket kabiliyetini artırmaya yardımcı olur.

El ve Dirsek Cerrahisi Tedavisi Nasıl Uygulanır?

İnsan eli, karmaşık bir yapıya sahip olup birçok anatomik yapıyı içermektedir. Eller, dış dünyayla etkileşime geçmemizi sağlayan önemli bir araçtır ve çeşitli işlevleri yerine getirirler. El, bilekten parmak uçlarına kadar uzanan bileşik bir yapıdır ve kaslar, kemikler, eklemler, tendonlar, damarlar, sinirler ve bağlardan oluşur. Elin ana kemik yapısı, bilek bölgesindeki 8 tane karpal kemikten, el üstünde bulunan 5 metakarpal kemikten ve parmaklarda bulunan 14 falanks adı verilen kemiklerden oluşur. El, bu kemiklerin ve eklemlerin birleşiminden oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir ve bu yapı, elin esnek hareketini sağlar.

 

El ve dirsek cerrahisi, el ve dirsek bölgesindeki çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan cerrahi bir disiplindir. El bileği, el, parmaklar, dirsek ve diğer yapıları etkileyen çeşitli problemlerin tedavisini kapsar. Bu cerrahi alan; kırıklar, yaralanmalar, tendon yaralanmaları, sinir sıkışması sendromları, eklem iltihapları (artrit), tümörler, konjenital anomaliler ve diğer ortopedik sorunların cerrahi tedavisi için kullanılır. Cerrahi müdahaleler, hastanın semptomlarına, tanısına ve tedavi ihtiyacına göre değişebilir.

 

Örneğin, kırıklar ve çıkıklar kemiklerin düzeltilmesini ve sabitlenmesini gerektirirken tendon yaralanmaları tendonların onarılmasını veya değiştirilmesini gerektirebilir. Sinir sıkışması sendromları, sinirin basıncını azaltmak için cerrahi girişim gerektirebilirken eklem iltihapları eklem protezi ameliyatı gibi daha kapsamlı cerrahi prosedürleri gerektirebilir. El ve dirsek cerrahisi, lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilir ve minimal invaziv teknikler kullanılarak yapılabilir. Bu cerrahi müdahaleler; hastanın yaşam kalitesini artırmayı, ağrıyı azaltmayı, hareket kabiliyetini restore etmeyi ve hastanın günlük aktivitelerine geri dönmesini sağlamayı amaçlar.

 

El ve dirsek cerrahisi, belirli bir tanıdan sonra hasta ve cerrah arasında kararlaştırılan bir cerrahi plana dayanır. Cerrahi prosedürler, lokal veya genel anestezi altında yapılır. Tedavinin doğası ve gereksinimleri, hastanın durumuna, rahatsızlığına ve cerrahi müdahalenin amacına bağlı olarak değişir. Birçok durumda cerrahi prosedürler minimal invaziv teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. Bu teknikler, daha küçük kesiler yapılmasını ve daha az doku hasarı oluşmasını sağlar. Bu da iyileşme sürecini hızlandırabilir ve hastanın daha kısa sürede normal günlük aktivitelere dönmesine yardımcı olabilir.

 

El ve dirsek cerrahisi, pek çok farklı prosedürü içerebilir. Bunlar arasında kırık düzeltme, tendon onarımı, sinir serbestleştirme, eklem artroplastisi (eklem protezi), artroskopik cerrahi (eklem içi incelemeler ve onarımlar), kist çıkarma, amputasyon sonrası rekonstrüksiyon ve yumuşak doku cerrahisi gibi işlemler yer alabilir. Cerrahi müdahalelerin yanı sıra el ve dirsek problemlerinin tedavisinde ilaçlar, fizik tedavi, rehabilitasyon egzersizleri ve destekleyici tedaviler de kullanılabilir. Tedavinin türü ve süreci, hastanın durumuna ve cerrahın tercihlerine bağlı olarak değişir.

 

Operasyon; hastanın yaşam kalitesini artırabilir, ağrıyı azaltabilir, eklem fonksiyonlarını restore edebilir ve normal günlük aktivitelere geri dönüş sürecini hızlandırabilir. Ancak cerrahi müdahaleler her zaman riskler taşır ve sonuçlar kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle cerrahi kararlar özenle değerlendirilmeli ve hasta ile cerrah arasında iyi bir iletişim ve iş birliği sağlanmalıdır.

El ve Dirsek Cerrahisi Hangi Durumlarda Uygulanmaktadır?

El ve dirsek cerrahisi, çeşitli el ve dirsek problemlerinin tedavisinde kullanılan bir cerrahi alanıdır. Bu cerrahi müdahaleler, şu durumlarda uygulanabilir:


Kırıklar ve yaralanmalar: El ve dirsek bölgesinde meydana gelen kırıklar, çıkıklar ve diğer travmatik yaralanmalar, cerrahi müdahale gerektirebilir. Özellikle karmaşık kırıklar veya açık kırıklar gibi durumlarda cerrahi düzeltme gerekli olabilir.


Karpal tünel sendromu: Karpal tünel sendromu, el bileği bölgesinde sinir sıkışması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Şiddetli vakalarda sinirin basıncını azaltmak için cerrahi bir girişim gerekebilir.


Tendon yaralanmaları: El ve dirsek tendonlarında meydana gelen yırtıklar, kopmalar ya da diğer yaralanmalar, fonksiyonun geri kazanılması için cerrahi onarıma ihtiyaç duyabilir.


Eklem sorunları: El ve dirsek eklemi çeşitli hastalıklar ve durumlar nedeniyle etkilenebilir. Örneğin; artrit gibi eklem iltihapları, eklem hasarını ve ağrıyı artırabilir. Bu durumlarda eklem protezi ameliyatı gibi cerrahi müdahaleler gerekebilir.


Nörovasküler sorunlar: Sinir sıkışması, sinir yaralanmaları veya damar problemleri gibi nörovasküler sorunlar, el ve dirsek cerrahisi ile tedavi edilebilir.


Tendinit ve tendinitler: El ve dirsek bölgesindeki tendonların iltihaplanması ya da tahrişi (tendinit) gibi durumlar, cerrahi tedavi gerektirebilir.


Konjenital anomaliler: Doğuştan gelen el ve dirsek anomalileri, cerrahi müdahalelerle düzeltilmeye çalışılabilir.


Tümörler ve kistler: El ve dirsek bölgesindeki benign veya malign tümörler, kistler ya da diğer anormal büyümeler, cerrahi olarak çıkarılabilir.

 

El ve dirsek cerrahisi, geniş bir yelpazede farklı durumların tedavisinde kullanılabilir. Ancak cerrahi müdahaleye karar vermeden önce, hastanın durumu ve semptomları, cerrahın değerlendirmesi ve klinik bulgular dikkate alınmalıdır. Her hasta için uygun tedavi planı, kişinin spesifik durumuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenmelidir. El ve dirsek cerrahisi, her cerrahi müdahalede olduğu gibi belirli riskleri içermektedir. Bu riskler, cerrahi prosedürün tipine, hastanın genel sağlık durumuna, cerrahi ekibin deneyimine ve hastanın cerrahi sonrası bakımına bağlı olarak değişkenlik gösterir. En yaygın risklerden bazıları şunlardır:

 

Enfeksiyon riski, cerrahi prosedür sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir. Bu, cerrahinin yapıldığı bölgede enfeksiyon gelişmesi ya da vücudun başka bir yerinden enfeksiyonun cerrahi bölgeye yayılmasıyla olabilir. Enfeksiyonlar antibiyotiklerle tedavi edilir, ciddi vakalarda tekrar cerrahi müdahale gerekebilir. Kanama, cerrahi sırasında veya sonrasında meydana gelebilir. Bu kanama cerrah tarafından kontrol edilir, ancak bazı durumlarda kan transfüzyonu gerekebilir. Anesteziye bağlı komplikasyonlar, cerrahi sırasında kullanılan anesteziyle ilişkilendirilebilir. Bu komplikasyonlar arasında anesteziye alerjik reaksiyonlar, anestezi ilaçlarının yan etkileri ya da anestezi sırasında meydana gelebilecek diğer tıbbi komplikasyonlar bulunur.

 

Cerrahi prosedür sırasında yanlışlıkla yakındaki dokulara veya sinirlere zarar verme riski vardır. Bu durumlar, cerrahi ekibin dikkatli olması ve uygun cerrahi tekniklerin kullanılması ile minimize edilmeye çalışılır, sadece bazı durumlarda kaçınılamaz olabilir. Cerrahi sonrası, hareket kısıtlılığı veya fonksiyonel sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle büyük cerrahi girişimlerde cerrahi bölgenin iyileşme süreci boyunca hastanın hareket kabiliyeti sınırlanabilir. Bu risklerin çoğu; uygun cerrahi tekniklerin kullanılması, dikkatli hasta seçimi ve postoperatif bakımın doğru uygulanması ile minimize edilebilir. Ancak cerrahi müdahaleye karar vermeden önce, hasta ve cerrah arasında detaylı bir değerlendirme ve tartışma yapılması önerilir.

El ve Dirsek Cerrahisi Tedavi Alanları Nelerdir?

El, birçok küçük ve büyük kası içerir. Bunlar arasında parmakların hareketini sağlayan ve elin avuç içi ve sırtındaki kaslar önemlidir. Bu kaslar, elin ve parmakların farklı pozisyonlarda hareket etmesini sağlarlar. Eller aynı zamanda birçok kan damarı, sinir lifi ve tendon içerir. Bu yapılar, elin duyusal ve motor fonksiyonlarını kontrol eder. Sinir lifleri, eldeki dokuların dokunma, sıcaklık ve acı gibi duyusal uyaranlara tepki vermesini sağlar. Tendonlar ise kasları kemiklere bağlar ve kasların hareketini kemikler üzerinde iletmeye yardımcı olur.

 

El anatomisi, karmaşık yapısıyla elin fonksiyonel yeteneklerini ve hareketlerini anlamamıza yardımcı olur. Bu bilgi; el cerrahisi, rehabilitasyon, fizyoterapi ve diğer tıbbi alanlarda tedavi ve bakım için önemlidir. Ayrıca elin anatomisi; el yaralanmaları ve hastalıkları gibi durumların tanı ve tedavisinde de temel bir rol oynar. El ve dirsek cerrahisi, geniş bir yelpazede tedavi alanlarını kapsayan bir cerrahi dalıdır. Bu cerrahi müdahaleler, çeşitli el ve dirsek problemlerinin tedavisinde kullanılır. Kemik kırıkları, çıkıklar, tendon yaralanmaları, tendon iltihaplanmaları, sinir sıkışması sendromları, eklem sorunları, eklem iltihapları, tümörler, kistler, konjenital anomaliler ve rekonstrüktif cerrahi gibi durumlar el ve dirsek cerrahisinin tedavi alanlarına örnek olarak verilebilir.

 

Bu cerrahi girişimler, hastanın durumuna ve semptomlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir ve hastanın yaşam kalitesini artırmayı, ağrıyı azaltmayı, eklem fonksiyonlarını geri kazandırmayı veya anormal büyümeleri çıkarmayı amaçlar. El ve dirsek cerrahisi, lokal ya da genel anestezi altında gerçekleştirilir ve minimal invaziv teknikler kullanılarak yapılabilir. Her hasta için uygun tedavi planı, kişinin spesifik durumuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenir ve cerrahi müdahaleye karar verilmeden önce hastanın durumu detaylı bir şekilde değerlendirilir.

El ve Dirsek Cerrahisi Tedavisi Avantajları

El ve dirsek cerrahisinin birçok avantajı vardır ve bu tedavi yöntemi, hastaların yaşam kalitesini artırabilir ve fonksiyonlarını geri kazanmalarına yardımcı olabilir.


Ağrı ve semptomların azaltılması: El ve dirsek cerrahisi, ağrıya neden olan durumların tedavisinde etkili olabilir. Örneğin, artrit gibi eklem iltihapları veya sinir sıkışması sendromları, cerrahi müdahale ile rahatlatılabilir ve ağrı semptomları azaltılabilir.


Eklem fonksiyonlarının restorasyonu: El ve dirsek cerrahisi, eklem hareket aralığını artırabilir ve eklem fonksiyonlarını restore edebilir. Özellikle eklem protezi ameliyatları, eklemdeki hasarlı ya da aşınmış dokuyu değiştirerek hastanın eklem fonksiyonlarını geri kazanmasını sağlayabilir.


Hareketliliği artırma: Tedavi edilen duruma bağlı olarak el ve dirsek cerrahisi, hastanın hareket kabiliyetini artırabilir. Örneğin; tendon onarımları veya sinir serbestleştirmeleri, hastanın normal hareketlerini geri kazanmasına yardımcı olabilir.


Hastanın bağımsızlığını artırma: El ve dirsek problemleri, hastanın günlük yaşamında bağımsızlığını kısıtlayabilir. Bu tür problemlerin cerrahi tedavisi, hastanın bağımsızlığını artırabilir ve günlük aktiviteleri daha kolay hale getirebilir.


Kişisel ve profesyonel hayata dönüşü destekleme: El ve dirsek cerrahisi, hastaların kişisel ve profesyonel hayatlarına geri dönüşlerini destekleyebilir. Ağrı ve fonksiyon kaybı nedeniyle etkilenen kişiler için cerrahi müdahaleler, normal günlük aktivitelere geri dönmelerini sağlayabilir.


Uzun vadeli sonuçların iyileştirilmesi: El ve dirsek cerrahisi, uzun vadeli sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Özellikle eklem protezi ameliyatları gibi cerrahi girişimler, hastaların uzun vadeli eklem sağlığını ve hareket kabiliyetini koruyabilir.

 

El ve dirsek cerrahisi, hastaların yaşam kalitesini artırabilir, ağrıyı azaltabilir ve fonksiyonlarını geri kazanmalarına yardımcı olabilir. Daima riskleri de içerir ve sonuçlar kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle cerrahi kararlar özenle değerlendirilmeli ve hasta ile cerrah arasında iyi bir iletişim ve iş birliği sağlanmalıdır. Bu anlamda her cerrahi prosedürün riskleri ve komplikasyonları olabilir ve sonuçlar hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle cerrahi kararlar dikkatlice değerlendirilmeli ve hasta ile cerrah arasında sağlam bir iletişim ve işbirliği sağlanmalıdır.

 

Tüm bunlarla beraber el ve dirsek cerrahisi, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve üst ekstremite sorunlarıyla başa çıkmak için önemli bir tedavi seçeneğidir. El, bilek, el bileği, el parmakları, el bileği ve dirsek gibi üst ekstremite problemlerinin tedavisinde kullanılır. Bu cerrahi tedaviler; travma sonrası yaralanmalar, kırıklar, sinir sıkışması, karpal tünel sendromu, tenisçi dirseği, golfçü dirseği, eklem iltihabı (artrit), tendon yaralanmaları ve diğer çeşitli ortopedik sorunların tedavisinde uygulanır.

Uzman Hekim Kadromuz

Doçent Doktor Murat AYDIN

Ortopedi ve Travmatoloji

Doktor Öğretim Üyesi Ahmet MERT

Ortopedi ve Travmatoloji

Formu Doldurun, Size Ulaşalım

İnstagram
Bilgi Alın