Terleme Tedavisi (Hiperhidroz) İstanbul | Pendik Yüzyıl Hastanesi

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

 

 

Beklentilerimizin, Haklarımızın ve Sorumluluklarımızın Anlaşılması;

 

 • Amacımız, siz ve ailenize, kendimiz ve kendi ailelerimiz için isteyeceğimiz, ilgi ve alakayı göstermektedir. Bu broşürü, hastanede kaldığınız sürece size nasıl davranılmasını beklemeniz ve nasıl davranmanız gerektiği konusunda temel açıklamalarda bulunmak için hazırladık. Ne zaman bir sorunuz olsa, lütfen sormaktan çekinmeyiniz. Sorulmamış ya da yanıtlanmamış sorular, memnuniyetsiz bir hastane tecrübesi yaşamanıza sebep olur.

 

Hasta/ Hasta yakını olarak haklarınız

 

 • Hizmetlerden yararlanma hakkı; Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Hastalarımız sunulan hizmetler hakkında bilgilenme hakkına sahiptir.
 • Bilgilendirme ve onay hakkı; Hastalarımız kendilerine yapılan tıbbi tedavi ve müdahaleler hakkında risk ve yararları ile ilgili olarak anlayacakları dil ve yöntemle bilgi alma hakkına sahiptirler. Hastalarımızın hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkı vardır.
 • Personeli tanıma seçme ve değiştirme hakkı; Hastalarımız, tedavileriyle ilgili sağlık çalışanlarının kimliklerini görev ve ünvanlarını bilme seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
 • Kuruluşu seçme ve değiştirme hakkı; Hastalarımız tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
 • Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı; Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurulması isteme hakkına sahiptir. Hastaneye girdiğiniz zaman, tedavinize izin verdiğinize dair genel bir izin belgesi imzalarsınız.  Bazı durumlarda, ameliyat gibi örneğin, ne yapılacağını anladığınız ve bunu kabul ettiğiniz konusunda yazılı bir onay vermeniz istenir. İmzaladığınız her belgenin kendiniz için de bir kopyasını istemek hakkınız vardır. Bu işlem sizin tedaviye izin verme ya da reddetme hakkınızı korumaktadır.
 • Hastane ve doktorunuza nasıl tedavi edilmek istediğinizi söyleyecek ve siz kendiniz için konuşamadığınız zaman sizin yerinize kararları almasını istediğinizi sağlık vekili belirleme ve izin verme hakkınız vardır. Eğer kendi sağlığınızla ilgili kararları kendiniz veremediğiniz zaman sizin adınıza konuşabilme hakkını başkasına verdiğinizi ya da hayatınızın sona ermesi durumunda herhangi bir isteğiniz olduğunu gösteren yasal bir belge imzaladıysanız, bu belgenin kopyalarını doktorunuza, ailenize ve sağlık ekibinize verin.
 • Mahremiyet (Gizlilik) hakkı; Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır. Hastanemiz yasal zorunluluk dışında hastalarımıza ait tüm bilgiler ölümden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Doktorunuz ya da diğer sağlık personeli tarafından özel olarak muayene edilmeyi isteme ve doktorunuzla özel olarak konuşma hakkınız vardır.
 • Saygı görme hakkı; Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda, hastanemize ismini verirken taşıdığımız duyarlılığın en önemli göstergesi olarak, kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.
 • Konsültasyon (İkinci görüş) isteme hakkı; Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.
 • Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı; Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece, dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.
 • Güvenlik hakkı; Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır. Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayanlar) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.
 • Refakatçi ve ziyaretçi bulundurma hakkı; Hastalarımız, tıbbi durumlarına göre hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurmak hakkına sahiptir.
 • Şikâyet / Görüş ve öneri bildirme hakkı;.Siz, aileniz yada vasiniz herhangi bir şikayetiniz yada memnuniyetiniz olduğunda, doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinizle çözemeyeceğiniz bir probleminiz olduğunda Hasta Hakları Birimine başvurabilirsiniz.
 • Sağlık kuruluşu kural ve uygulamaları; Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

 

Hasta/ Hasta yakını olarak sorumluluklarınız

 

 • Bilgi verme; Hastamız tıbbi hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Bize karşı dürüst olun ve sizin tedavinizde bize yardımcı olacak mevcut belirtileri, sağlık geçmişinizi, hastanede bulunduğunuz zamanlarda dahil hastalığınız hakkında bütün bildiklerinizi bize bildirin.
 • Aldığınız ilaçların dozunu ve ne kadar sıklıkla aldığınızı bize anlatın. Kullandığınız reçetesiz ilaçları, besleyici ek ilaç ve bitkisel ürünleri ve/veya alternatif ilaç ve tedavileri de belirtin. Herhangi bir ilaca karşı alerji ve reaksiyonlarınızdan bahsedin.
 • Enfeksiyon kontrol; Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur. Sizin bakımınızdan sorumlu hekiminizin tavsiye ettiği tedavi planını uygulayın.
 • İşlemlerin ve testlerin sonucunu ne zaman ve nasıl alacağınızı doktorunuza veya hemşirenize sorun.
 • Personelimizin size söylediğini veya yapmanız gerekeni anlamadığınızda bize söyleyin; ayrıca tedaviniz süresince sizden istenilenleri yapamayacağınızı düşünüyorsanız bunları da bildirin.
 • Eğer ameliyata ihtiyacınız olursa ne olacağını anladığınızdan emin olun. Herhangi bir alerjiniz varsa ya da daha önce anesteziye karşı kötü bir reaksiyonunuz olmuş ise bunu cerrahınıza, hemşirenize y ada anestezi uzmanınıza söyleyin.
 • Planlanan tedaviyi reddetme; Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur. Tedaviyi reddetmeniz durumunda ya da hekiminizin talimatlarını uygulamadığınız durumda alacağınız sorumluluğu kabul edin.
 • Doktorunuzu, hemşirenizi ya da diğer sağlık personelinizi durumunuzda herhangi bir değişiklik olması halinde haberdar edin.
 • Saygı gösterme; Hastalarımız, sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur. Diğer hasta ve hastane personelinin haklarına saygı gösterin, gürültü ve ziyaretçi sayısı gibi konularda yardımcı olun.
 • Ziyaretçi Bulundurma; Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.
 • Sağlık çalışanlarının, hakkında yapılacak asılsız şikayet ve ihbarın haksız isnat olması halinde çalışanın şikayet etme ve tazminat isteme hakkı vardır. Bu konudaki sorumluluk şikayet sahibine ait olacaktır.
 • Önerilere uyma; Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür. Sağlık kuruluşu kurallarına uyma Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.
 • Başkalarının ve hastanenin mallarına karşı saygı gösterin.
 • Ödeme sorumluluğu; Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarının bunu ödeme sorumluluğu vardır. Tıbbi bakımınız ile ilgili ödemeleriniz konusunda ihtiyaç duyulan tüm bilgileri hastaneye verin ve kuruma karşı mali yükümlülüklerinizi yerine getirin.

Formu Doldurun, Size Ulaşalım

İnstagram
Bilgi Alın