Kök Hücre Tedavisi - Fiyatları İstanbul | Pendik Yüzyıl Hastanesi

Kök Hücre Tedavisi

Kök Hücre Tedavisi

Ortopedide kök hücre tedavisi, hasar görmüş veya dejeneratif hastalıklara maruz kalmış kemik, eklem ve yumuşak dokuların iyileştirilmesi amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Kök Hücre Nedir?

Kök hücre tedavisi genellikle osteoartrit, romatoid artrit gibi dejeneratif eklem hastalıkları, spor yaralanmaları veya diğer nedenlerle meydana gelen kas hasarı, hastanın kendi yağ dokusundan alınan kök hücreler, kemik iliğinden elde edilen kök hücreler ve periferik kan içindeki kök hücrelerin kullanımı ile gerçekleşir. Temel olarak, hastanın vücudundan alınan sağlıklı kök hücreler, hasarlı bölgelere enjekte edilerek dokuların doğal iyileşme süreci desteklenir.

Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kök hücre tedavisi, hasar görmüş veya hasta dokuların iyileştirilmesi amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Tedavi, kök hücrelerin kaynağına bağlı olarak çeşitli yöntemlerle uygulanabilir. En yaygın yöntemlerden biri, hasarlı bölgeye doğrudan kök hücre enjeksiyonudur. Bunun yanı sıra, kemik iliği aspirasyonu kullanılarak kemik iliği hücreleri alınır, laboratuvar ortamında işlenir ve ardından hasarlı bölgeye enjekte edilir. Lipoaspirasyon yönteminde ise yağ dokusundan kök hücreler alınarak işlenir ve hasar görmüş dokulara enjekte edilir. Ayrıca, kordon kanı kök hücreleri veya embriyonik kök hücreler de kullanılabilir.

Kök Hücre Tedavisinin Kullanım Alanları

Kök hücre tedavisi, hasar görmüş dokuların iyileşmesini, iltihabın azalmasını ve genel olarak hastalığın semptomlarını hafifletmeye yönelik kullanılan bir tedavi yöntemidir.Ancak, tedaviye başlamadan önce hastanın durumu dikkatlice değerlendirilmeli ve tedavi seçenekleri doktor tarafından belirlenmelidir.


Ayrıca, tedavinin kullanılabildiği bazı hastalıklar ve durumlar şunlardır:
Eklem Rahatsızlıkları:
 • Menisküs Sorunları

 • Eklem Ağrıları

 • Kireçlenme

 • Kas ve Tendon Yırtılmaları

 • Avasküler Nekroz

 • Kıkırdak Yaralanmaları

 • Tenisçi Dirseği

 • Osteoartrit


Hematolojik Hastalıklar:
 • Lösemi

 • Talasemi

 • Orak Hücreli Anemi

 • Hodgkin Lenfoma

 • Multipl Myeloma

 • Testis Kanseri

 • Kemik İliği Yetmezliği

Kök Hücre Tedavisinin Avantajlar Nelerdir?

Kök hücre tedavisi, eklem ağrılarını azaltarak insanların yaşam kalitesini artırır.Ayrıca, bu tedavi sayesinde eklem hastalıklarının ilerlemesi kontrol altına alınabilir ve protez cerrahisine ihtiyaç ertelenebilir, hatta azaltılabilir. Tedavi, günlük aktiviteleri daha rahat bir şekilde yapma olanağı sağlayarak hastaların hayat kalitesini yükseltir. Kök hücre tedavisi, vücudun kendi kendini iyileştirme sürecine yardımcı olarak hasar görmüş dokuları onarır.

Tedavinin Yan Etkileri ve Riskleri

Kök hücre tedavisinin yan etkileri ve riskleri genellikle nadirdir. Enfeksiyon, alerjik reaksiyonlar ve kanamalar gibi olası komplikasyonlar gerçekleşebilir.Yapılan işleme bağlı olarak hafif yan etkiler oluşabilir. Uygulama bölgesinde hafif şişlik görülebilir. En fazla 1-2 hafta içerisinde kendiliğinden geçer.Tedavi öncesi detaylı bir değerlendirme yapmak, hastaların işlemin faydalarını ve risklerini anlamalarına yardımcı olabilir.

Kök hücre tedavisi hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır?

Kök hücre tedavisi, vücudun iyileşme ve yenilenme sürecini desteklemek amacıyla kullanılan bir tıbbi tedavi yöntemidir. Kök hücreler, vücutta bulunan ve farklılaşarak çeşitli hücre tiplerine dönüşebilen özel hücrelerdir. Bu tedavi yöntemi; hasar görmüş dokuların onarılmasını, hastalıkların tedavi edilmesini veya vücudun iyileşme sürecini hızlandırmayı amaçlar.

 

Kemik iliği tedavisi, kök hücrelerin kullanımıyla çeşitli hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynar. Kök hücreler, vücudun kendi kendini yenileme ve hasarlı dokuyu onarma yeteneğinden yararlanarak hastalıklı ya da hasarlı hücrelerin yerine geçebilirler. Tedavinin uygulanabileceği hastalıkların detaylı listesi şu şekildedir:

 

-Kemik iliği kanserleri: Lösemi (akut miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi), lenfoma (Hodgkin lenfoma, non-Hodgkin lenfoma), multipl miyelom gibi kemik iliği kanserlerinin tedavisinde kullanılabilir. Bu hastalıklarda kötü huylu hücrelerin yok edilmesi ve sağlıklı kemik iliği hücrelerinin yeniden oluşturulması için kök hücreler kullanılabilir.

 

-Anemi ve hemoglobinopatiler: Akdeniz anemisi, beta talasemi gibi kalıtsal ve doğumsal kan hastalıklarının tedavisinde kök hücre tedavisi uygulanabilir. Kök hücreler, hasarlı ya da hastalıklı kan hücrelerinin yerini alarak normal kan hücresi üretimini teşvik edebilir.

 

-Organ kanserleri: Bazı organ kanserlerinin tedavisinde destekleyici bir rol oynayabilir. Örneğin, plazma hücre hastalıkları gibi bazı kanser türlerinde kemik iliği nakli, hastalığın ilerlemesini durdurmak ya da semptomları hafifletmek için kullanılabilir.

 

-İmmün yetmezlik durumları: Bağışıklık sistemi bozukluğuna neden olan immun yetmezlik durumlarının tedavisinde kullanılabilir. Bu durumlar kemik iliği hücrelerinin işlevini etkileyen hastalıklar veya tedavilerden kaynaklanabilir. Kök hücre nakli, sağlıklı kemik iliği hücrelerinin yeniden yerleştirilmesini sağlayarak bağışıklık sisteminin onarılmasına yardımcı olabilir.

 

-Kalıtsal metabolik hastalıklar: Kalıtsal metabolik hastalıklar, vücudun metabolizmasını etkileyen genetik hastalıklardır. Kök hücre tedavisi, bu tür hastalıkların tedavisinde umut verici bir yaklaşım olabilir. Örneğin, Akdeniz anemisi gibi metabolik hastalıkların tedavisinde kök hücre nakli kullanılabilir.

 

Kök hücre tedavisinin potansiyeli hala araştırma aşamasındadır ve belirli hastalıklar için standart bir tedavi olarak kabul edilmemektedir. Her hastalık ve hasta için uygunluğu ve etkinliği, ileri düzeyde araştırmalar ve klinik deneyler gerektirmektedir. Bu nedenle kök hücre tedavisi hakkında bilgi alırken mevcut kanıtlar, potansiyel riskler ve faydalar hakkında uzman bir sağlık profesyonelinden danışılması önemlidir.

Kök hücre Nasıl Elde Edilir?

Kök hücrelerin elde edilmesi, embriyonik kök hücrelerin (EKH) izolasyonu ve yetişkin (somatik) kök hücrelerin (YKH) izolasyonu. Şeklinde iki ana yöntemle gerçekleştirilir: İki yöntem de farklı kaynaklardan kök hücreler elde etmekte ve farklı uygulamalar için kullanılmaktadır. Embriyonik kök hücreler (EKH), insan embriyolarının iç kütlesinden elde edilir. Bu embriyolar doğurganlık kliniklerinden ya da tüp bebek tedavisi sırasında fazlalık olarak üretilen embriyolardan alınır. Embriyonun iç kütlesi, embriyonun döllenmiş yumurtanın iç kısmında yer alan hücre kümesidir. Bu hücreler embriyonun gelişimine başlangıç hücreleri sağlar ve çok geniş bir potansiyele sahiptirler. 

 

Embriyonik kök hücrelerin elde edilmesi, embriyoların bir biyopsi ya da embriyonun parçalanması yoluyla gerçekleştirilir. Ancak bu yöntem, etik ve yasal tartışmalara neden olabilir. Yetişkin kök hücreler (YKH), farklı dokular ve organlarda bulunan olgunlaşmış hücrelerden izole edilir. Bu hücreler, kemik iliği, yağ dokusu, deri, kas, kan ve diğer vücut dokularında bulunabilir. Yetişkin kök hücrelerin elde edilmesi, doku örneklemesi veya biyopsi yoluyla gerçekleştirilebilir. Örneğin, kemik iliği kök hücreleri, hastanın kalça ya da göğüs kemiğinden ince bir iğne ile alınabilir. Yağ dokusu kök hücreleri ise liposuction adı verilen bir cerrahi işlemle alınabilir.

 

Elde edilen kök hücreler daha sonra laboratuvar koşullarında çoğaltılabilir ve belirli bir amaç için kullanılmak üzere yönlendirilebilirler. Örneğin, embriyonik kök hücreler, doku ve organ nakli için uygun hücre tiplerine farklılaştırılabilirken yetişkin kök hücreler, yara iyileşmesi, doku onarımı ya da regenerasyonu gibi belirli tedaviler için kullanılabilirler. Kök hücrelerin elde edilmesi süreci, etik, yasal ve pratik zorluklar içerebilir ve herhangi bir uygulama öncesinde ilgili düzenlemelere ve standartlara uyulmalıdır. Ayrıca kök hücre tedavisi potansiyel riskleri ve faydaları göz önünde bulundurularak dikkatlice değerlendirilmelidir.

Kök Hücre Tedavileri Kanser Yapar mı?

Genel fikir olarak kök hücre tedavileri kansere neden olmazlar. Aslında kök hücre tedavileri, kanserle mücadelede kendini gösterir. Örneğin; kemik iliği nakli, kanser tedavisinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Kemik iliği nakli, lösemi, lenfoma ve plazma hücre hastalıkları gibi kan ve kemik iliği kanserlerinin tedavisinde kullanılır. Bu tedavi, hastanın kemik iliği hücrelerini yok eden yüksek dozda kemoterapi veya radyoterapi sonrasında sağlıklı kemik iliği hücrelerinin yeniden yerleştirilmesini içerir. Ancak kök hücre tedavisi kanser riskini artırmaz; aksine, kanser tedavisinde etkili bir yöntem olarak kullanılır.

 

Kanserleşmede kök hücrenin rolü, uzun süredir araştırmacılar arasında tartışılan bir konudur. Birçok araştırma, kanser gelişiminde kök hücrelerin yer alacağını göstermektedir. Kanser, biriken genetik mutasyonlar sonucunda normal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesiyle oluşur. Bu süreçte, bazı hücreler embriyonik kök hücre özelliklerine geri dönebilirler. Embriyonik kök hücrelerin sahip olduğu uzun ömürlü bölünme ve yenilenme yeteneği, kanser hücrelerinin sürekli olarak çoğalmasına ve tümörlerin büyümesine katkıda bulunabilir. Bu tür hücrelere kanser kök hücreleri denir.

 

2012 yılında farklı ülkelerdeki üç araştırma grubunun çalışmaları, kök hücrelerin beyin, deri ve bağırsak kanserlerinin büyümesini doğrudan tetiklediğini göstermiştir. Bu bulgular, kök hücrelerin kanser gelişimindeki rolünü daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur. Kanser kök hücreleri, tümörlerin içinde bulunabilir ve diğer kanser hücrelerinden farklı olarak kendi kendini yenileme yeteneğine sahip olabilirler. Bu özellikleri nedeniyle kanser kök hücreleri tedaviye dirençli olabilir ve tümörlerin tekrar büyümesine ve metastaz yapmasına katkıda bulunabilirler.

Yağ enjeksiyonu ile kök hücre işlemi ciltte hangi bölgelere uygulanabilir?

Yağ enjeksiyonu ile kök hücre işlemi, ciltte çeşitli bölgelere uygulanabilir ve kozmetik ve estetik amaçlarla kullanılır. Bu işlem, kişinin kendi vücudundan alınan yağ dokusunun işlenerek içerisindeki kök hücrelerin izole edilip zenginleştirilmesiyle gerçekleştirilir. Ardından, bu kök hücre zenginleştirilmiş yağ, cildin belirli bölgelerine enjekte edilir. Yağ enjeksiyonu ile kök hücre işleminin uygulanabileceği cilt bölgeleri aşağıdaki gibidir.

 

-Yüz ve boyun: Yağ enjeksiyonu ile kök hücre işlemi, yüz ve boyun bölgesinde ciltteki kırışıklıkların düzeltilmesi, derin çizgilerin dolgunlaştırılması ve genel cilt gençleştirme amaçlarıyla kullanılabilir. Göz altı torbaları, yanaklar, dudak kenarları ve çene hattı gibi belirli bölgelere enjekte edilerek daha genç ve canlı bir görünüm elde edilebilir.

 

-El sırtı: Yaşlanma belirtilerinin en sık görüldüğü bölgelerden biri olan el sırtı, yağ enjeksiyonu ile kök hücre işlemi ile gençleştirilebilir. Bu işlem, ellerdeki kırışıklıkların azaltılması, ciltteki hacim kaybının düzeltilmesi ve ellerin daha genç ve dolgun görünmesi için kullanılabilir.

 

-Dekolte bölgesi: Dekolte bölgesindeki ciltteki yaşlanma belirtileri, güneş hasarı ve kırışıklıklar, yağ enjeksiyonu ile kök hücre işlemi ile tedavi edilebilir. Bu işlem, dekolte bölgesindeki cildin gençleştirilmesi, cilt tonunun eşitlenmesi ve cilt dokusunun iyileştirilmesi amacıyla uygulanabilir.

 

-Skar ve izler: Akne izleri, ameliyat izleri ya da yara izleri gibi ciltteki skarlar, yağ enjeksiyonu ile kök hücre işlemi ile tedavi edilebilir. Bu işlem, skarların dolgunlaştırılması, cilt dokusunun düzeltilmesi ve daha pürüzsüz bir cilt görünümü elde edilmesi için kullanılabilir.

 

-Saç derisi: Saç dökülmesi veya seyrek saç sorunları olan kişilerde yağ enjeksiyonu ile kök hücre işlemi saç derisine uygulanabilir. Bu işlem, saç foliküllerinin uyarılması, saç büyümesinin teşvik edilmesi ve saçın kalitesinin artırılması amacıyla kullanılabilir.

 

Yağ enjeksiyonu ile kök hücre işlemi; cildin gençleştirilmesi, dolgunlaştırılması ve yenilenmesi için güvenli ve etkili bir yöntem olabilir. Ancak herhangi bir estetik işlem öncesi bir dermatolog ya da estetik cerrahi uzmanıyla danışmak önemlidir. Uzmanlar kişinin cilt tipine, ihtiyaçlarına ve beklentilerine en uygun tedavi planını belirleyerek güvenli ve etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilirler.

Ortopedi Hastalarında Kök Hücre İşlemi Nasıl Yapılır?

Ortopedi hastalarında kök hücre işlemi şu adımları içerir: İlk olarak hastanın durumu değerlendirilir ve uygun tedavi seçenekleri belirlenir. Eğer kök hücre tedavisi uygun görülürse hastadan kemik iliği veya yağ dokusu gibi uygun bir kaynaktan kök hücrelerin alınması gerekir. Alınan kök hücre örnekleri laboratuvar koşullarında işlenir, izole edilir ve hazırlanır. Daha sonra, hazırlanan kök hücreler hasarlı bölgeye enjekte edilir. Bu işlem görüntüleme teknikleriyle rehberlik edilir ve minimal invaziv bir şekilde yapılır. 

 

Kök hücre enjeksiyonu sonrasında hastanın iyileşme süreci yakından takip edilir ve gerektiğinde ek tedaviler uygulanabilir. İyileşme süreci, hastanın durumuna ve tedaviye yanıtına bağlı olarak değişebilir. Fakat her hasta farklı olduğundan kök hücre tedavisi öncesi ve sonrasında uyulması gereken belirli talimatlar olabilir. Hasta ve doktor arasında açık iletişim kurulması ve tedavi sürecinin iyi anlaşılması önemlidir.

Ortopedik Rahatsızlıklarda Uygulanan Kök Hücre Tedavisi Ağrılı mıdır?

Ortopedik rahatsızlıklarda uygulanan kök hücre tedavisi minimal düzeyde ağrılı ya da ağrısız olarak değerlendirilir. Kök hücre elde edilmesi işlemi sırasında hastaların herhangi bir ağrı ya da acı hissetmemesi için sedasyon uygulanmaktadır. Bu, hastaların işlem sırasında rahatlamasını ve rahat bir şekilde işlemi geçirmesini sağlar. Kök hücre elde edilmesi sırasında hastalar hafif sıkışma ve baskı hissedebilirler, ancak bu minimal düzeydedir. İşlem lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve cerrahi olmayan bir prosedür olduğu için minimal invazivdir. 

 

Hastalar işlem sırasında rahat bir şekilde dinlenirler ve çoğu zaman işlem sırasında minimal ağrı veya rahatsızlık hissetmezler. İşlem sırasında ve sonrasında yaşanan herhangi bir rahatsızlık hafif düzeydedir ve kısa süre içinde geçicidir. Hastaların iyileşme süreci hızlıdır ve birkaç gün içinde normale dönebilirler. İşlem öncesi ve sonrasında olası ağrı ya da rahatsızlık hakkında doktorlarıyla iletişimde olmaları önemlidir.

 

Kök hücre tedavisi sırasında enjeksiyon bölgesinde hafif bir rahatsızlık ya da baskı hissi hissedilebilir. Bununla birlikte, bu rahatsızlık minimaldir ve işlemin hızlı bir şekilde tamamlanmasıyla azalır. Hastalar işlem sırasında rahat bir şekilde dinlenirler ve çoğu zaman işlem sırasında minimal ağrı ya da rahatsızlık hissederler. İşlemden sonra, hastalar bazen enjeksiyon bölgesinde hafif ağrı, şişlik veya hassasiyet yaşayabilirler. Ancak bu semptomlar hafif düzeyde olup kısa süreli bir süreçte geçicidir. 

 

İyileşme süreci, hastanın durumuna ve tedaviye yanıtına bağlı olarak değişebilir. Çoğu hasta işlemden sonra birkaç gün içinde normale döner ve günlük aktivitelere geri dönebilir. Ortopedik rahatsızlıklarda uygulanan kök hücre tedavisi minimal düzeyde ağrılı ya da ağrısızdır. Hastalar işlem sırasında ve sonrasında minimal rahatsızlık yaşarlar ve kısa sürede normale dönerler.

Uzman Hekim Kadromuz

Doçent Doktor Murat AYDIN

Ortopedi ve Travmatoloji

Doktor Öğretim Üyesi Ahmet MERT

Ortopedi ve Travmatoloji

Formu Doldurun, Size Ulaşalım

İnstagram
Bilgi Alın