Genel Cerrahi istanbul | Pendik Yüzyıl Hastanesi

Genel Cerrahi

Endoskopi

Endoskopi, vücut içi organ ve boşlukların görüntülenmesini sağlayan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir, genellikle esnek bir tüp içinde yer alan kamera ile gerçekleştirilir.

Göbek Fıtığı

Göbek fıtığı, karın bölgesindeki kas ve bağ dokuların zayıflaması sonucu iç organların karın duvarındaki bir zayıf noktadan sarkması durumudur.

Ameliyatlı Hemoroid Tedavisi

Ameliyatlı hemoroid tedavisi, genellikle ciddi ve sürekli semptomları olan hemoroid vakalarında cerrahi müdahaleyi içeren bir tedavi seçeneğidir.

Karın Duvarı Fıtıkları

Karın duvarı fıtıkları, karın kaslarının zayıflaması veya yırtılması sonucu iç organların karın duvarındaki bir açıklıktan sarkması durumunu ifade eder.

Kasık Fıtığı Tedavisi

Kasık fıtığı tedavisi, genellikle cerrahi müdahaleyi içerir, bu operasyon sırasında iç organların sarktığı bölge güçlendirilir ve fıtık düzeltilir.

Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi)

Pilonidal sinüs, sakrum bölgesindeki cilt altında oluşan, genellikle kıl folikülünün enfekte olması sonucu meydana gelen ağrılı bir durumdur.

Kolon Kanseri

Kolon kanseri, kalın bağırsak veya rektumda gelişen, genellikle poliplerin kanserleşmesi sonucu ortaya çıkan bir tür kanserdir.

Meme Kanseri

Meme kanseri, meme dokusundaki anormal hücre büyümesi ve yayılmasıyla karakterize edilen, genellikle meme kitleleri, değişiklikler veya çekintilerle kendini gösteren bir kanser türüdür.

Mide Fıtığı

Mide fıtığı, mide üst kısmının diyafram içinde bulunan yemek borusuna doğru kayması sonucu oluşan durumdur.

Obezite ve Metabolik Cerrahi

Obezite ve metabolik cerrahi, aşırı kilolu bireylerde kilo kaybını hedefleyen ve aynı zamanda metabolik sağlık üzerinde olumlu etkileri olan cerrahi müdahaleleri içeren bir tedavi yaklaşımıdır.

Reflü

Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucu ortaya çıkan, mide asidinin yemek borusu üzerinde tahrişe neden olabilen bir durumdur.

Safra Kesesi Ameliyatı

Safra kesesi ameliyatı, genellikle safra taşı nedeniyle oluşan rahatsızlıkları tedavi etmek için safra kesesinin çıkarılmasını içeren cerrahi bir müdahaledir.

Uzman Hekim Kadromuz

Operatör Doktor Yavuz ÖZDEMİR

Genel Cerrahi

Operatör Doktor Oğuz DEMİRBİLEK

Genel Cerrahi

Formu Doldurun, Size Ulaşalım

Genel Cerrahi Nedir?

Genel cerrahi, ilaç tedavisi ya da diğer tıbbi yöntemlerlerle tedavi edilemeyen hastalıkları, hastalıklı organın ameliyatla onarılması ya da kesilip çıkarılması yoluyla iyileştirmeyi amaçlayan tıbbi bir disiplindir. Bu disiplin kapsamında, pek çok farklı sağlık probleminin ve hastalığın tedavisi için çeşitli cerrahi prosedürler uygulanır.

Genel cerrahinin son derece kapsamlı çalışma alanları bulunmakta olup genel cerrahi bölümü endokrinoloji, onkoloji ve travmatoloji başta olmak üzere farklı konularda uzmanlaşmış birimlerle iş birliği içerisindedir.

Cerrahi işlemler, genel cerrah ve uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilir. Anestezi uzmanları, hemşireler ve cerrahi teknisyenler operasyonlarda görev alır. Cerrahi prosedürlerden önce hasta ameliyat öncesi, ameliyat ve sonrası süreçleri hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilir.

Genel Cerrahi Hastalıkları Nelerdir?

Genel cerrahi son derece geniş kapsamlı bir alan olup karın ve bu bölgeye bağlı organlar başta olmak üzere pek çok hastalık türünün tanısı ve tedavisi ile ilgilenir. Genel cerrahinin baktığı hastalıklardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

Apandisit
Tiroid hastalıkları (Tiroid ödülleri, guatr ve tiroid kanseri)
Paratiroid hastalıkları
Karın bölgesindeki ağrı ya da şişlikler
Memelerdeki ağrı, şişlik, sertlik ya da acı hissi
Göğüs duvarı anomalileri
Karın duvarı hernileri
Basur (Hemoroid)
Kangren dahil olmak üzere ortopedik sorunlar
İnce ve kalın bağırsak ile ilgili sorunlar
Kıl dönmesi
Mide ülseri ve kanseri
Karaciğer problemleri
Et beni ve yağ bezesi gibi cilt problemleri
Dışkıda kan görülmesi
Sürekli tekrarlayan ishal ve kabızlık
Karın ağrısı
Sağ kaburganın altında ortaya çıkan ağrı ve bası hissi
Sağ kürek kemiğine kadar uzanan ağrılar
Sağ omuz bölgesindeki gerginlik hissi
Göbek bölgesi ve çevresinde meydana gelen ağrılar ve şişlikler
Kasık ağrıları ve kasıkta ortaya çıkan şişlikler
Kaza kaynaklı yaralanmalar ve travmalar
Acil vakalar
Safra kesesinde ağrı ve rahatsızlık
Kistler
Pankreas sorunları
Fistül
Kolon ve rektum kanseri
Divertikülit


Genel Cerrahi Bölümleri Nelerdir?

Genel cerrahi bölümleri, tedavi edilecek olan hastalıklara göre aşağıda belirtildiği şekilde sınıflandırılabilir:

Gastrointestinal sistem
Sindirim sistemi
Meme hastalıkları
Cerrahi onkoloji
Travmatoloji
Transplantasyon cerrahisi
Çocuk cerrahisi
Göğüs cerrahisi
Plastik ve rekonstrüktif cerrahi
Obezite cerrahisi
Karın içi
Cilt ve yumuşak doku ameliyatları
Endokrin sistem
Cerrahi yoğun bakım
Vasküler cerrahi
Kalp ve damar cerrahisi
Çocuk kardiyovasküler cerrahi
Plastik cerrahi
Ortopedi ve travmatoloji

Ameliyatların yapılacağı organlar ya da bağlı bulunduğu sistemlere bağlı olarak tedavinin genel cerrahinin hangi bölümü tarafından gerçekleştirileceği değişiklik gösterebilir. Genel cerrahi birçok farklı bölümle birlikte çalıştığından son derece fakrlı prosedürler genel cerrahinin alanında yer almaktadır.

Endokrinoloji bölümü hastalarının ameliyatla tedavisi gereken hastalıklarını gidermek için tiroid bezi (Guatr) ameliyatları uygulanır. Sindirim sistemi hastalıklarının tedavisine yönelik olarak yemek borusu (özofagus), ince ve kalın bağırsak, mide, rektum, karaciğer ve safra kesesi gibi organların ameliyatları genel cerrahi tarafından gerçekleştirilir.

Memede ortaya çıkan iyi huylu ya da kötü huylu tümörlerin ameliyatla alınması süreci genel cerrahi alanının kapsamında yer alır. Özellikle meme gibi takip süreci gerekliliği olan bazı vakalarda, genel cerrahinin koruyucu hekimlik yönüyle de işlev sağladığı açıkça görülebilir. Koruyucu hekimlik yöntemleri, hastanın düzenli olarak takip edilmesini ve ameliyata gerek kalmaksızın sorunun giderilmesini esas alır.

Onkoloji hastaları, genel cerrahi hastalarının önemli bir bölümünü oluşturur. Vücudun farklı bölümlerinde meydana gelen tümör oluşumları ise genel cerrahi ve tümör oluşumunun bulunduğu ilgili organın bağlı olduğu bölgede uzmanlaşmış olan doktorların iş birliği ile ortadan kaldırılabilmektedir. Bu kapsamda, onkoloji hastalarına yönelik tanı ve tedavi yöntemleri, genel cerrahi ve ilgili bölümün uzman doktorları tarafından eş zamanlı planlanıp uygulanır. Ameliyat süreci ve sonrasındaki tedavi yöntemleri genel cerrahi ile patoloji, radyoloji ve medikal onkoloji gibi farklı birimlerin iş birliği temelinde sürdürülür.

Genel cerrahi ameliyatları açık ya da kapalı yöntemle gerçekleştirilebilir. Kapalı ameliyat yöntemleri olarak sıklıkla tercih edilen endoskopik ve laparoskopik yöntemler, ameliyat sonrası hızlı bir iyileşme süreci yaşanmasını destekler. Buna bağlı olarak kapalı ameliyat yöntemleri son zamanlarda hem doktorlar hem hastalar tarafından daha sık tercih edilir.

Genel Cerrahide Hangi Ameliyatlar Yapılmaktadır?

Genel cerrahi ameliyatları açık ve kapalı yöntemle yapılabilir. Genel cerrahide yapılan ameliyatlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

Obezite ameliyatları
Tiroid ameliyatları
Mide ameliyatları
Karaciğer ameliyatları
Dalak ameliyatları
Karın için kitle ameliyatları
Anal apse ameliyatları
Meme ameliyatları
Yemek borusu ameliyatları
Pankreas ameliyatları
Bağırsak ameliyatları
Mide, karın ve kasık fıtığı ameliyatları
Sünnet
Apandisit ameliyatları

Genel Cerrahi Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Genel cerrahi alanında hastalıkların teşhis edilmesi amacıyla farklı tanı yöntemlerinden faydalanılabilir. Öncelikle hasta detaylı bir fiziki muayeneden geçirilir. Ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) en sık uygulanan görüntüleme testleri arasında yer alır. Bu testler sayesinde hastalığın bulunduğu konum ve hangi seviyede olduğu belirlenebilir. Ayrıca kan testleri, biyopsi ve patoloji incelemeleri gibi laboratuvar testlerinden faydalanılabilir.

ERCP: Vücudun safra kanalı, karaciğer, pankreas ve safra kesesi gibi bölümlerinde ortaya çıkan şikayetlerin ya da hastalıkların tanısını koymak için ERCP yöntemi kullanılabilir.

Röntgen: Hemen her hastalığın tanı koyma aşamasında kullanılan görüntüleme tekniklerinin başında röntgen gelir. Bu yöntemde hedef bölgenin görüntülenmesi için X ışınları kullanılır. Röntgen dokuların, kemiklerin ve organların görüntülenmesini sağlayan ağrısız bir yöntemdir. Gerekli bölgelerin çok yönlü röntgenlerinin çekilmesi sırasında hastalar çok düşük miktarda radyasyona maruz kalır.

Ultrasonografi: Bu yöntemde, hastaların şikayetinin olduğu bölgelerde görüntüleme yapmak için ses dalgaları kullanılır. Ultrasonografide X ışını kullanılmadığından, radyasyona maruziyet söz konusu değildir. İşleme başlamadan önce bölgeye jel sürülür. Ultrason probu kayganlaşan bölgede ileri geri hareket ettirilerek görüntüleme yapılır. Ultrasonografi yöntemi ağırlıklı olarak sindirim sistemi hastalıklarına tanı koymak için uygulanır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT): Özel röntgen ışınları kullanılarak görüntüleme yapılır. Yumuşak doku, damar ve kemiklerde tanılama amacıyla bilgisayarlı tomografi yöntemi kullanılabilir. İlaçlı ve ilaçsız olmak üzere 2 farklı yöntemle bilgisayarlı tomografi çekilebilir. İlaçlı yöntemde iyot ya da baryum içeren radyokontrast maddeler hastaya ağızdan verilir. Daha sonra detaylı görüntüleme işlemi yapılır.

Manyetik Rezonans: Bu tanı yönteminde manyetik alan ve radyo dalgaları kullanılır. Manyetik rezonans, yüksek çözünürlüklü görseller elde edilmesini sağlayarak kesin tanı koyulmasını kolaylaştırır.

Biyokimya ve Hormon Testleri: Kan testleri genel cerrahi alanında en sık kullanılan tanı yöntemlerinin başında gelir. Özellikle endokrin sistemi hastalıklarında ve vasküler sistem hastalıklarında biyokimya ve hormon testlerinden faydalanılır. Biyokimya ve hormon testleri yönteminde genellikle hastanın karnı aç iken kan alınır. Elde edilen sonuçlara göre kesin tanı koyulabilir.

Patoloji: Genel cerrahi hastalıklarında cerrahi prosedür sırasında alınan parçalar patolojide incelemeye tabi tutulur. Alınan parçanın patolojide incelenmesiyle herhangi bir hastalığın olup olmadığı tespit edilebilir.

Biyopsi: Bazı durumlarda uygulanan diğer tanı yöntemlerinden herhangi bir sonuç alınamaz. Bu aşamada biyopsi uygulanması gündeme gelir. Biyopsi yönteminde hastalık bulgularının bulunduğu bölgeden canlı doku alınır. Alınan canlı doku mikroskop altında incelenir. Biyopsi yöntemi ile hastalıkların tespitinin büyük ölçüde gerçekleştirilmesi mümkün olabilmektedir.

Genel Cerrahi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Genel cerrahi alanında hastaların şikayetleri doğrultusunda yapılan muayene ve faydalanılan tanı yöntemleri sayesinde hastalıkların kesin tanısı konulur. Kesin tanının konulmasının ardından hastalığın seyrine ve ciddiyetine göre hasta özelinde tedavi planlanır.

Genel cerrahide ağırlıklı olarak cerrahi prosedürler uygulansa da, cerrahi işlemin zorunluluk olmaması halinde ilaç tedavisi gündeme gelebilir. Bazı durumlarda cerrahi prosedür kararı alınmadan önce ilaç tedavisi denenebilir. İlaç tedavisinden yanıt alınamadığında cerrahi prosedür kaçınılmaz olabilir. Cerrahi prosedürler açık ya da kapalı yöntemle uygulanabilir.

Açık Cerrahi: Geçmişten günümüze sıklıkla kullanılan açık cerrahide, hastalara kesi yapılarak prosedür gerçekleştirilir. Kapalı cerrahi artık daha sık uygulansa da, bazı ameliyat türlerinde açık cerrahiye daha fazla gereksinim duyulabilir. Tedavisi planlanan bölgede kesi yapılarak ameliyat gerçekleştirilir. Kesi kapatılır ve ameliyat sonlandırılır.

Uygulanacak olan prosedüre göre lokal ya da genel anestezi tercih edilebilir. Kapalı cerrahiye göre daha ağrılı olabilir ve daha uzun iyileşme süresi gerektirebilir.

Laparoskopik Cerrahi: Ağrısız ve pratik bir yöntem olduğundan hasta için de doktor için de daha konforludur. Tedavinin yapılacağı bölgeye 3 – 4 minimal kesi yapılır. Gerekli cerrahi aletler ve kamera kesilerden yerleştirilir. Kamerayla görüntüleme yoluyla ameliyat tamamlanır.

Lokal ya da genel anestezi altında uygulanabilen laparoskopik cerrahi, minimal kesiler atılması nedeniyle açık cerrahi yöntemine göre çok daha kısa sürede iyileşir. Hastanın günlük yaşantısına dönmesi daha kolay olabilir.

 

İnstagram
Bilgi Alın