Hipermetrop | Pendik Yüzyıl Hastanesi

Hipermetrop

Hipermetropi, gözün optik sistemine ait bir kusur olarak tanımlanır. Göz küresinin ön-arka çapının normalden kısa olması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda, göze gelen ışınlar retina üzerinde odaklanmak yerine retina arkasında bir noktada toplanır. Bu durum, gözün yakını net görememesine neden olur.

Hipermetrop Belirtileri Nelerdir?

Hipermetropinin belirtileri şunlar olabilir:

 

Yakını Görememe: Hipermetropi, özellikle yakındaki nesnelerin net görülmesinde zorluk yaşanması ile kendini gösterir. Bu durum, kitap okuma, bilgisayar kullanma veya yazı yazma gibi yakın aktivitelerde güçlük çekmeye neden olabilir.

Bulanık Görüntü: Hipermetropiye sahip olan kişiler, genellikle yakındaki nesnelerin görüntüsünün bulanık olduğunu hissederler. Bu bulanıklık, gözlerin odaklama güçlüğüne bağlıdır.

Baş Ağrısı: Hipermetropiye bağlı odaklanma güçlüğü, uzun süre yakın çalışma veya okuma sonucunda baş ağrısına neden olabilir.

Göz Yorgunluğu: Yakın işlerle uğraşırken gözlerin daha fazla çaba sarf etmesi, göz yorgunluğuna yol açabilir.

Uzak Nesnelerde Zorlanma: Hipermetropi, uzak mesafedeki nesneleri net görmekte de zorlanmaya neden olabilir. Ancak, genellikle bu durum, yakını görememe kadar belirgin değildir.

Çocuklarda Dikkat Eksikliği: Çocuklarda hipermetropi, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlükleri gibi davranışsal sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, çocuklarda erken teşhis ve tedavi önemlidir.

Göz Tembelliği (Ambliyopi): Hipermetropinin tedavi edilmediği durumlarda, göz tembelliği gelişebilir. Bu, bir gözün diğerinden daha az kullanılması durumunu ifade eder.

 

Belirtiler farklı yaş gruplarında farklılık gösterebilir, bu nedenle düzenli göz muayeneleri, hipermetropi gibi göz problemlerini erken teşhis etmek ve uygun tedaviyi başlatmak için önemlidir. 

Hipermetrop Neden Olur?

Hipermetropi, göz küresinin optik özelliklerinden kaynaklanan bir görme kusurudur. Yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan bu durum, doğuştan da gelişebilir. İlerleyen yaşla birlikte hipermetropi genellikle artar; nedeni yaşla beraber gözlerin akomodasyon gücünde meydana gelen azalmadır. Genetik faktörler de bu kusurun oluşumunda etkili bir rol oynar. Ailede hipermetropi öyküsü, genetik yatkınlığı artırabilir. Hipermetropi, yakındaki nesnelerin net görülmesinde zorluk yaratır; düzeltilmesi için gözlük, kontakt lens veya cerrahi seçenekler kullanılabilir.

Hipermetrop Tanısı Nasıl Konulur?

Hipermetropi tanısı, temelde basit bir göz muayenesi ve görme testleri ile konulabilir. Göz kırılması, yani ışığın göz içinde nasıl odaklandığının değerlendirildiği testler(refraksiyon testi, görme testi, retinoskopi, akomodasyon testi )ve çeşitli ölçümlerle göz içindeki optik özellikler değerlendirilir. Refraktometre ve retinografik inceleme gibi cihazlar da kullanılarak hipermetropinin derecesi belirlenir. Teşhisin ardından uygun tedavi yöntemleri, yani gözlük, kontakt lens veya cerrahi seçenekler, hastanın durumuna göre önerilir. Düzenli göz muayeneleri, hipermetropinin seyrini takip etmek ve tedaviyi güncellemek için önem taşır.

Hipermetrop Tedavisi Nasıl Olur?

Hipermetropi tedavisi için kullanılan yöntemler şunlardır:

 

Gözlük: Hipermetropi düzeltilmesinde en yaygın ve pratik yöntemdir. Gözlüklerde, ince kenarlı dışbükey mercekler bulunur ve genellikle + olarak reçetelendirilir. Gözlükleri düşük maliyet, bakım kolaylığı ve göz enfeksiyonu riskinin düşük olması sebebiyle avantajlıdır.


Kontakt Lens: Gözün doğrudan üzerine yerleştirilen kontakt lensler de hipermetropiyi düzeltmek için kullanılır. Lensleri spor yaparken gözlük düşme riskinin olmaması ve çevresel etkenlerden daha az etkilenmesi sebebiyle avantajlıdır.Ancak lens kullanımıyla ilgili hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Cerrahi Müdahaleler:

LASIK (Laser-assisted in situ keratomileusis): Korneanın ön kısmından lazer yardımıyla ince bir tabakanın kaldırıldığı ve altına Excimer lazer uygulanan bir yöntemdir. Hipermetropide de kullanılabilir.

LASEK (Laser-assisted subepithelial keratectomy): Korneanın ön yüzeyindeki ince tabakanın kaldırılmadan uygulanan bir lazer işlemidir.

PRK (Photorefractive keratectomy): LASEK'e benzer ancak korneanın en üstündeki canlı doku tamamen sıyrılır ve alttaki dokuya Excimer lazer uygulanır.

Göz İçi Lens İmplantasyonu: Göz içine yerleştirilen lensler, yüksek numaralı görme kusurlarını düzeltmek için kullanılır.

 

Tedavi seçenekleri kişiden kişiye değişir uygun tedavi şeklini göz muayenesinden sonra doktor karar verecektir.

İnstagram
Bilgi Alın