Terleme Tedavisi (Hiperhidroz) İstanbul | Pendik Yüzyıl Hastanesi

Ziyaretçilerin ve Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar

Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar:

Sağlık tesisi yönetiminin belirlenmiş olduğu hasta ziyaretleri Sabah saat 08:00, Akşam 22:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Ziyaret kısa tutulmalıdır 10 dk. tercih edilmektedir.

Hastane düzeninin sağlanması açısından bu saatler dışında ziyaretçi kabul edilmez.

Sağlık tesisimizde enfeksiyon riski ve çocukların olumsuz olarak etkilenmemesi için çocuk hasta ziyaretlerinde çocuklar tek getirilmemeli ebeveyn eşliğinde gelmeli ve ziyaret kısa tutulmalıdır.

Çocuk hastaların kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaret edilmesi servis hemşirelerinin kontrolünde kişisel koruyucu önlemleri alındıktan sonra yapılmalıdır.

Ziyaret sırasında dışarıdan yemek siparişi koku ve hijyen açısından önerilmemekte olup hasta için yemek getirme durumunda servis hemşirelerinin bilgi ve onayı olması gerekmektedir.

Hastane binası, hasta odalarında ve yangın merdivenlerinde sigara içilmemelidir.

Gereksiz elektrik ve su kullanımından kaçınılmalıdır.

Güvenlik açısından elektrik kabloları ve prizler dikkatli kullanılmalı ve çocuklar uzak tutulmalıdır.

Hastanın kendisine ait ilaçları varsa servis hemşiresine bilgi verilmelidir. Hasta servis hemşiresinin bilgisi olmadan servisten ayrılmamalı, hasta izinsiz dışarı çıkarılmamalıdır.

Hastaneye gelişte ve hasta ziyaretinde kesinlikle cerrahi maske kullanılmalıdır.

Hastanın sağlığı için hastaya rahatsız edici kimyasal içeren çiçek, canlı çiçek, yiyecek ve içecek getirilmesi önerilmez. Ziyaretçiler hastalara dergi ve kitap gibi hediyeler getirilebilir.

Oda süslemeleri için duvarlara ve çevreye zarar vermemeye özen gösterilmelidir.

Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti bulunan ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan kişiler hasta ziyaretine gelmemelidir.

Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

Hastane binası içerisinde yüksek sesle konuşulmamalı, müzik dinlenilmemeli, televizyon seyredilmemeli ve cep telefonu ile görüşülmemelidir.

Hasta odasının ve tuvaletlerin temiz kullanılması hastanın sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Bulaşıcı hastalığı olan hastalar ile bağışıklık sistemi bozuk hastalar ziyaret edilmemelidir.

İzolasyon durumlarında ziyaretçi kabul edilmemektedir.

Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir.

Ziyaret saati dışında gereksiz ve ısrarlı ziyaret talebinde bulunulmamalıdır.

Ziyaret esnasında sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır.

Enfeksiyon kapma riskine karşı ziyaretçilerin hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına, sedyeye, tekerlekli sandalyeye oturmaması gerekmektedir.

Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.

Hastalara ait tıbbi cihazlara dokunulmamalıdır.

Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

Kamera ve fotoğraf makineleri hasta hakları açısından, klinik içerisinde kullanılmamalıdır.

Hasta ve hasta yakınlarına daha iyi hizmet verilebilmesi için sağlık tesisi ile ilgili görüş ve önerilerinizi “Görüş, Öneri – Şikâyet” kutularına bırakabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Yapılan Ziyaretçi Düzenlemesi:

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ düzenlenmiş olup ilgili yasal mevzuat gereği 7 GÜN 24 SAAT kamera sistemleri ile görüntü kayıt altına alınmaktadır. Detaylı bilgi için bulunduğunuz birimde bulunan kamera altındaki karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.

BU KURALLAR HASTALARIMIZA DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİNDİR. GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

 Refakatçi Kuralları:

Hasta mahremiyetine dikkat edilerek “Hasta Mahremiyetinin Sağlanması Talimatı” doğrultusunda refakatçi kabulü yapılmaktadır.

Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.

Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır. Doktorun uygun gördüğü takdirde hastanın durumuna göre ikinci bir refakatçi kalabilir.

Refakatçi olarak kalacak hasta yakını Hasta Refakatçisi Bulundurma ve Onay Formu ile belirlenerek kayıt altına alınır veya hasta refakatçisi kartı kullanılır. Form iki nüsha düzenlenir, bir nüshası refakatçi olarak kalacak kişiye teslim edilir.

Refakatçinin erkek veya bayan olmasına hastanın ve servisin durumuna göre karar verilebilir.

Refakatçiler kendi ve hastanın sağlığı açısından hastaya ait eşyaları kullanmamalı, hasta yataklarına oturmamalıdır.

Refakatçinin kendine ait getirmiş oldukları eşyaları klinikte gösterilen dolaplara yerleştirmesi gerekmektedir. Hasta odasının düzenli tutulmasından sorumludur. Refakatçi; öncelikle hasta odası, banyo ve tuvaletleri temiz kullanmalıdır.

Refakatçiler, hekimlerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.

Hastanemizde Sabah Kahvaltısı 06.00-07.00 Öğle Yemeği 12.00-13.30 Akşam Yemeği 17.00-18.30 saatinden itibaren odadaki refakatçıya da verilmektedir.

Hemşirelerce verilen hasta bakım eğitimi kurallarına uyulmalıdır (El hijyeni, düşme riski, izolasyon kuralları eğitimi vb.).

Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilmelidir.

Yoğun bakım ünitelerinde zorunlu ve gerekli görülmedikçe refakatçi bulundurulmamaktadır.

Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını servis dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.

Refakatçiler izinsiz hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermemelidir.

Refakatçiler hastaya hekim ve hemşirenin bilgisi ve onayı dışında herhangi bir uygulama yapamaz.

Refakatçı bedenen ve ruhen refakatçilik yapacak yeterlilikte olması tavsiye edilir.

Refakatçiler hastaneye ait eşya-malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır.

Refakatçiler hasta ve kendi özel eşyasını saklanmasından ve korunmasından sorumludurlar.

Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.

Refakatçiler istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.

Refakatçiler hastanede tütün, sigara ve alkollü vb. madde kullanamazlar, kullananlar hakkında 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun gereği işlem yapılır.

Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidir.

Refakatçilerin, gerek görüldüğünde (vizit saatlerinde, hastaya girişim yapılacağı zaman vs.) hasta odalarından çıkmaları gerekmektedir.

Refakatçiler hastanın doktoru tarafından ziyaret yasağı koyuldu ise ziyaret yasağını hasta yakınlarına bildirmelidir.

Çocuk hastalar ve sürekli gözlem gerektiren hastalar odada ya da yatağında tek başına bırakılmamalıdır.

Sağlık tesisi içindeki uyarı ve ikaz levhalarına uymanız, teknik bir problemle karşılaşıldığında servis sorumlu hemşiresine haber verilmesi gerekmektedir.

Öneri, teşekkür ve şikâyetlerinizi “Hasta Hakları Birimi, Görüş, Öneri kutularına ve https://www.pendikyuzyilhastanesi.com/gorus-ve-onerileriniz sekmesindeki Hasta Öneri ve Şikâyetleriniz kısmından iletebilirsiniz.

Acil durumlarda hastane tahliye alanları ve acil çıkış tabelaları her katta gösterilmiştir.

Huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemesi gerekmektedir. Ayrıca odalarda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizit saatlerinde ve saat 24:00 dan sonra kapatılması uygun olacaktır. Televizyon kumandası vb. oda içi malzemeler hasta odası terk edilirken yerine bırakılmalıdır.

Refakatçiler genel olarak hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

Şüpheli bir durum ya da şahısla karşılaşıldığında mutlaka ilgili servis sorumlusu bilgilendirilmeli ve güvenlik görevlilerinden yardım istenilmelidir.

BU KURALLAR HASTALARIMIZA DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİNDİR. GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

İnstagram
Bilgi Alın