Gebelikte Tarama Testleri İstanbul | Pendik Yüzyıl Hastanesi

Gebelikte Tarama Testleri

Gebelikte Tarama Testleri

Gebelikte tarama testleri, anne adayının kan örneği, ultrason veya diğer yöntemlerle fetusun sağlığını değerlendirir. Down sendromu, spinal problemler gibi genetik veya yapısal sorunları belirlemeye yönelik bu testler, gebelik sürecinde riskleri tespit etmeye yardımcı olur. Ancak tanı koyucu değildir, sadece olası riskleri gösterir. İlgili testler arasında İkili Test, Üçlü Test, Dörtlü Test, Noninvaziv Prenatal Test (NIPT) ve Anormal Ultrasonografi bulunur. Sonuçlara göre daha detaylı tanı için doğrulayıcı testlere ihtiyaç duyulabilir.

Gebelikte Tarama Testleri

Gebelikte tarama testleri, anne karnındaki bebeğin zeka gelişimini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kan ve ultrason tetkiklerini içerir. Bu tarama testleri genellikle ikili, üçlü veya dörtlü olarak sınıflandırılır ve gebeliğin ilerleyen dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.


Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde, kromozom bozukluklarının daha etkili bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan ileri düzey tarama testleri uygulanmaktadır. Bebeğin sağlık durumunu erken dönemde öğrenmek, gerekirse uygun önlemleri alabilmek açısından bu testleri doğru zaman aralığında yaptırmak önemlidir. Bu sayede hem anne hem de bebeğin sağlığına yönelik tedbirler alınabilir ve uygun sağlık planlaması yapılabilir.

İkili Tarama Testi

 • Amaç:

  Down sendromu (trizomi 21) ve Edward sendromu (trizomi 18) gibi kromozomal bozuklukları tespit etmek.

 • Zaman Aralığı:

  Gebeliğin 11-14. haftaları (1. Trimester).

 • Yapılan Testler:

  Anne kanında PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein-A) ve HCG (human chorionic gonadotropin) değerlerine bakma.
  Ultrason ile bebeğin ense kalınlığını ve burun kemiğini inceleme.

 • Sonuç:

  Bebeğin sağlığı ile ilgili risk oranı belirlenir.

Üçlü ve Dörtlü Tarama Testleri

 • Amaç:

  Down sendromu ve benzeri durumları tespit etmek.

 • Zaman Aralığı:

  Gebeliğin 16-20. haftaları (2. Trimester).

 • Üçlü Tarama Testi:

  Anne kanında beta-hCG, AFP (alfa-fetoprotein) ve Estriol (E3) hormonlarını değerlendirme.

 • Dörtlü Tarama Testi:

  Beta-hCG, AFP, Estriol (E3) ve inhibin-A hormonlarını içerir.

 • Sonuç:

  Yüksek riskli gebelik durumlarında daha kapsamlı bir test.

CVS (Koryon Villus Biyopsisi) ve Amniyosentez Testi

 • Amaç:

  Kromozomal bozuklukları teşhis etmek

 • CVS:

  Gebeliğin 9-14. haftaları.

 • Amniyosentez:

  Gebeliğin 15. haftasından itibaren.
  CVS: Plasentadan örnek alınarak yapılır.
  Amniyosentez: Bebeğin içinde bulunduğu amniyotik sıvıdan örnek alınarak yapılır.

Doğumsal Anomali Riskini Arttıran Faktörler

 • Ailede doğuştan sakatlık öyküsü.

 • Geçmişte düşük ya da rahim içinde bebek kaybı yaşanması.

 • İleri yaş gebelikler.

 • Akraba evlilikleri.

 • Genetik hastalıkların varlığı.

 • Önceki gebelikte bebeğin sakat olması.

 • Üremeye yardımcı yöntemlerle (tüp bebek vb.) gebe kalınması.

Gebelik Tarama Testleri Nedir?

Gebelik bir kadının vücudunda döllenmiş bir yumurtanın rahme yerleşerek geliştiği süreci ifade eder. Bu süreç, yaklaşık dokuz ay sürer ve anne adayının bedensel ve duygusal olarak büyük değişiklikler yaşadığı bir dönemi kapsar. Gebelik, anne adayının sağlığını ve bebeğin gelişimini etkileyen pek çok etkeni içerir ve iyi bir prenatal bakım ve düzenli doktor kontrolleri gerektirir. Her gebelik benzersizdir ve anne adayları için hem heyecan verici bir yolculuk hem de bazı zorluklarla dolu bir deneyim olabilir. Bu süreçte anne adayının bedenini, zihinsel sağlığını ve duygusal durumunu desteklemek, sağlıklı bir gebelik deneyimi için önemlidir.

 

Gebelikte tarama testleri, anne adayının sahip olduğu kromozomal anomalili bir bebeği dünyaya getirme olasılığını değerlendirmek amacıyla yapılan testlerdir. Bu testler ikili, üçlü ve dörtlü test adı altında gerçekleştirilir ve hamileliğin erken dönemlerinde yapılır. Ancak bu testlerin herhangi biri kromozomal anomalilere sahip olan tüm bebekleri tespit etme garantisi vermez. Ayrıca tarama testleri yapısal anomalileri göstermez. Bu nedenle bebeğin sağlık durumunu tam olarak belirlemek için daha ileri düzey ultrason ya da diğer tıbbi görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir.

 

Gebelik tarama testlerinin doğrudan bir yan etkisi yoktur. Fakat sonuçlara bağlı olarak girişimsel müdahaleler (amniyosentez veya CVS gibi invaziv testler) gerekebilir ve bu da gebelik kaybı gibi riskleri beraberinde getirebilir. Dolayısıyla gereksiz ve aşırı sayıda tarama testinin uygulanması, yanlış sonuçlara ve gereksiz müdahalelere yol açabilir. Bu durumu önlemek için tek bir tarama testinin yapılması ve sonuçlara göre ilerleyen haftalarda daha ayrıntılı bir ultrason yapılması daha uygun bir yaklaşımdır. Bu şekilde kromozomal anomalilerin en yüksek düzeyde tespit edilmesine yardımcı olunabilir.

Gebelik Tarama Testleri Nasıl yapılır?

Gebelik tarama testleri, hamileliğin erken dönemlerinde ikili, üçlü ve dörtlü test adı verilen pek çok testin yapıldığı bir süreçtir. Bu testler, bebeğin sağlığını ve gelişimini değerlendirmek ve olası genetik anomalileri tespit etmek için anne adayının kanındaki belirli hormon ve protein seviyelerini ölçer. İkili test, anne adayının kanındaki alfa-fetoprotein (AFP) ve beta-hCG (insan koryonik gonadotropin) seviyelerini ölçerek yapılır. Bu test Down sendromu ve nöral tüp defektleri gibi genetik anomalilere sahip olma riskini belirlemeye yardımcı olur. Üçlü test, AFP, beta-hCG ve estriol seviyelerini kontrol eder ve ikili testle benzer şekilde genetik anomalilerin varlığını değerlendirir. Dörtlü test ise bu üç parametreye ek olarak inhibin-A seviyesini de ölçer ve genetik anomalilere ilişkin riski daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirir.

 

Bu tarama testleri anne adayının kanı alınarak gerçekleştirilir. Kan örneği bir sağlık profesyoneli tarafından kolun damarlarından alınır ve laboratuvara gönderilir. Alınan bu örnek, belirli hormon ve protein seviyelerini ölçmek için laboratuvar testlerine tabi tutulur. Sonuçlar bebeğin genetik anomalilere sahip olma riskini belirlemeye yardımcı olur ve gerektiğinde daha ileri testlerin yapılmasını gerektirebilir. Risk değerlendirmesi sağlar ve kesin bir tanı koymak için yeterli değildir. Eğer bu tarama testlerinden herhangi biri riskli sonuç verirse daha kesin sonuçlar sağlayan diğer tıbbi görüntüleme yöntemleri ya da prenatal tanı testleri gibi daha ileri testler yapılabilir. Dolayısıyla bu tarama testlerinin sonuçlarına dayanarak kesin bir teşhis konulamaz ve sonuçların bir uzman tarafından değerlendirilmesi önemlidir.

Gebelik Tarama Testleri Ne Zaman Yapılır?

İkili, üçlü ve dörtlü testler hamileliğin belirli dönemlerinde yapılır ve bebeğin sağlığıyla ilgili riskleri değerlendirmeye yardımcı olur. İkili test, gebeliğin 11 ile 14. haftaları arasında yapılır. Bu testte, anne adayının kanından alınan örneklerdeki HCG (insan koryonik gonadotropin) ve PAPP-A (koryonik gonadotropin alfa alt birimi) seviyeleri ölçülür. Bu değerler, diğer genetik anomalilere sahip olma olasılığını belirlemede yardımcı olur. Üçlü test, gebeliğin 16 ila 18. haftaları arasında uygulanır. Anne adayının kanındaki AFP (alfa-fetoprotein), beta-HCG ve estriol seviyeleri ölçülür.

 

Dörtlü test de genellikle aynı dönemlerde yapılır ve üçlü testle benzer şekilde AFP, beta-HCG, estriol ve inhibin-A seviyelerini kontrol eder. Her bir test, farklı gebelik haftalarında ve farklı parametrelerle yapıldığı için bebeğin genetik anomalilerinin erken teşhisini sağlamak için bir araç olarak önemlidir. Bu testlerin sonuçlarına dayanarak kesin bir tanı koymak mümkün olmamakla birlikte riskli sonuçlar alındığında daha ileri tanı testleri yapılabilir ve sonuçlar bir uzman tarafından değerlendirilebilir. Dolayısıyla gebelik tarama testlerinin zamanlaması ve sonuçlarının yorumlanması, her bir anne adayı için bireysel olarak değerlendirilmelidir.

İkili Test Ne Zaman Yapılır?

İkili test, gebelik sürecinin 11 ile 14. haftaları arasında yapılan bir tarama testidir. Bu test, anne adayının kanındaki belirli hormon ve protein seviyelerini ölçerek genetik anomalileri değerlendirmeyi amaçlar. İkili testin en uygun zamanı, bebeğin boyun bölgesinde bulunan ve nuchal translucency olarak adlandırılan, ultrasonografik bir ölçümün yapılabilmesidir. Bebeğin bu bölgesindeki kalınlığın ölçülmesi, Down sendromu gibi genetik anomalilerin riskini belirlemede bir kriterdir. İkili test aynı zamanda anne adayının kanında bulunan iki önemli protein olan alfa-fetoprotein (AFP) ve beta-hCG (insan koryonik gonadotropin) seviyelerini de değerlendirir. Bu testin sonuçları, bebeğin genetik anomalilere sahip olma olasılığını belirlemede yardımcı olur.

 

Fakat ikili test sonuçları kesin bir tanı koymak için yeterli değildir ve gerektiğinde daha ileri tanı testlerinin yapılması gerekebilir. İkili testin zamanlaması, gebelik sürecinin bu döneminde bebeğin boyutu ve gelişimi nedeniyle en doğru sonuçları vermesi açısından önem arz eder. Bu nedenle anne adayı ve sağlık uzmanı tarafından testin uygun zamanlaması belirlenir ve sonuçlar dikkatlice değerlendirilir.

Üçlü Test Ne Zaman Yapılır?

Üçlü test, gebeliğin 16 ila 18. haftaları arasında yapılan bir tarama testidir. Bu test, anne adayının kanındaki belirli protein ve hormon seviyelerini ölçerek bebeğin genetik anomalilerini değerlendirmeyi amaçlar. Üçlü testin zamanlaması, annenin gebelik haftası göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu dönemde bebeğin gelişimi ve organları daha belirgin hale gelir. Böylece testin daha doğru sonuçlar vermesini sağlar. Üçlü testte ölçülen ana parametreler arasında alfa-fetoprotein (AFP), beta-hCG (insan koryonik gonadotropin) ve estriol seviyeleri bulunur.

 

Bu protein ve hormon seviyeleri, bebeğin Down sendromu gibi genetik anomalilere sahip olma riskini belirlemeye yardımcı olur. Fakat üçlü test sonuçları kesin bir tanı koymak için yeterli değildir ve gerektiğinde daha ileri tanı testlerinin yapılması gerekebilir. Üçlü testin amacı, anne adayını risk altındaki gebelikler konusunda bilgilendirmek ve gerektiğinde ek testler için yönlendirmektir. Dolayısıyla üçlü testin zamanlaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, her bir anne adayı için bireysel olarak belirlenir ve dikkatlice takip edilir.

Dörtlü Test Ne Zaman Yapılır?

Dörtlü test, gebeliğin 16 ila 18. haftaları arasında yapılan bir tarama testidir. Bu test, anne adayının kanındaki belirli protein ve hormon seviyelerini ölçerek bebeğin genetik anomalilerini değerlendirmeyi amaçlar. Dörtlü testin zamanlaması, bebeğin gelişimi ve annenin gebelik haftası göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu dönemde bebeğin organları daha belirgin hale gelir. Dörtlü test, üçlü testin aksine inhibin-A adı verilen bir başka hormonun seviyesini de ölçer. Bu test, üçlü testten daha yüksek bir doğruluk oranına sahiptir ve Down sendromu gibi genetik anomalilere sahip olma riskini belirlemede daha etkili olabilir.

 

Ancak dörtlü test sonuçları kesin bir tanı koymak için yeterli değildir ve gerektiğinde daha ileri tanı testlerinin yapılması gerekebilir. Dörtlü testin amacı, anne adayını risk altındaki gebelikler konusunda bilgilendirmek ve gerektiğinde ek testler için yönlendirmektir. Bu nedenle dörtlü testin zamanlaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, her bir anne adayı için bireysel olarak belirlenir ve dikkatlice takip edilir.

NIPT Testi Nedir?

NIPT (Non-invaziv prenatal test), gebelik sırasında anne adayının kanından bebeğin genetik materyalini analiz etmek için yapılan bir tarama testidir. Bu test, anne adayının kanındaki fetal DNA'yı kullanarak bebeğin genetik durumunu değerlendirir. NIPT, genetik anomali riskini belirlemede yüksek hassasiyete sahiptir. NIPT testi, özellikle Down sendromu (trizomi 21), Edwards sendromu (trizomi 18) ve Patau sendromu (trizomi 13) gibi kromozomal anormallikleri tespit etmek için kullanılır. Ayrıca cinsiyet belirleme ve bazı nadir genetik sendromları tespit etme konusunda da bilgi sağlayabilir.

 

Bu test, diğer tarama testlerine göre daha düşük bir risk taşır. Çünkü invaziv olmayan bir yöntemdir ve gebelik için herhangi bir tehlike oluşturmaz. NIPT testi için örnek alımı, anne adayının kolundaki bir damardan alınan bir kan örneği ile yapılır. Bu örnek, anne adayının ve bebeğin kanındaki serbest fetal DNA'yı içerir. Laboratuvarda bu DNA örneği incelenir ve bebeğin kromozomal yapısı analiz edilir. Sonuçlar birkaç gün içinde elde edilebilir ve yüksek doğruluk oranlarına sahiptir.

NIPT Testi Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

NIPT (Non-invaziv prenatal test), gebelik sırasında anne adayının kanından bebeğin genetik materyalini analiz etmek için yapılan bir tarama testidir. Bu test, invaziv olmayan bir yöntemle gerçekleştirilir ve gebelik için herhangi bir risk taşımaz. Gebeliğin 10. haftasından itibaren uygulanabilir ve genetik anomali riskini belirlemede yüksek hassasiyete sahiptir. NIPT testi, anne adayının kanındaki serbest fetal DNA'yı kullanarak bebeğin genetik durumunu değerlendirir. Bu serbest fetal DNA, bebeğin plasentasından geçerek anne kanına karışan DNA parçacıklarını içerir. Test, bebeğin kromozomal yapısını incelemek için bu DNA örneklerini kullanır.

 

NIPT testi için örnek alımı oldukça basittir. Anne adayının kolundaki bir damardan alınan bir kan örneği ile yapılır. Kan örneği, özel bir tüp içinde toplanır ve laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda anne ve bebeğin kanındaki serbest fetal DNA analiz edilir ve bebeğin kromozomal yapısı incelenir. NIPT testi, özellikle Down sendromu (trizomi 21), Edwards sendromu (trizomi 18) ve Patau sendromu (trizomi 13) gibi kromozomal anormallikleri tespit etmek için kullanılır. Ayrıca cinsiyet belirleme ve bazı nadir genetik sendromları tespit etme konusunda da bilgi sağlayabilir.

 

Sonuçlar birkaç gün içinde elde edilebilir ve yüksek doğruluk oranlarına sahiptir. Ancak test sonuçlarının mutlak doğruluğu sağlamadığı unutulmamalıdır. Pozitif sonuçlar, genetik bir anomali olduğunu gösterirken negatif sonuçlar tam bir güvence sağlamaz ve riskin sıfır olduğunu garanti etmez. NIPT testi, genetik hastalık riski taşıyan gebeliklerde erken tanı ve danışmanlık sağlamak için önemli bir araçtır. Ancak bu test kesin tanı koymak için değil, riski belirlemek ve gerektiğinde daha ileri tanı testlerine yönlendirmek amacıyla kullanılır. Herhangi bir anormallik tespit edildiğinde danışmanlık ve takip için tıbbi uzmanlarla işbirliği yapılması önerilir.

Uzman Hekim Kadromuz

Operatör Doktor Cemal GÜLSEVEN

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Operatör Doktor Hale KAYIRAN

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Operatör Doktor Seylan TAPAN

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Operatör Doktor Özlem ÖZBİLEN

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Operatör Doktor Esra GÜNAY

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Formu Doldurun, Size Ulaşalım

İnstagram
Bilgi Alın